آیا بانک‌ها حق برداشت کل حقوق ضامن بازنشسته را دارند؟

[ad_1]

اخیرا قضات استعلامی پیرامون برداشت کل حقوق بازنشسته ضامن به جای حد نصاب را مطرح کردند که معاونت حقوقی قوه قضاییه به آن پاسخ داده است.

[ad_2]

Source link