آمریکا اسرائیل را از تصمیم برای فعالسازی مکانیسم ماشه مطلع کرد

[ad_1]

دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی را از تصمیم خود برای فعالسازی ساز و کار موسوم به مکانیسم ماشه علیه ایران مطلع کرده است.

[ad_2]

Source link