آمار پروازهای عبوری از آسمان ایران

[ad_1]

پروازهای عبوری از آسمان ایران در ۷ ماهه امسال ۱۱۴.۹ و در یک ماهه مهر نسبت به شهریور، ۶.۵ درصد رشد داشته است.

[ad_2]

Source link